Over onze vereniging

Op deze pagina lees je meer over de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO). Wat zijn de taken van het bestuur en waar zetten de commissies zich voor in?

Structuur van de LVO

De LVO bestaat uit een bestuur, diverse commissies en LVO-ambassadeurs; dit zijn allen betrokken en enthousiaste vrijwilligers. En natuurlijk wordt de vereniging ook gevormd door alle leden!

Het bestuur kijkt op dit moment ook naar de mogelijkheden om - op termijn - derden in te schakelen of betaalde functies te creëren. Vanzelfsprekend houden we je hiervan op de hoogte.

Bestuur

De belangrijkste taak van het bestuur is de dagelijkse organisatie van de vereniging. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld: ledenadministratie, financieel beheer, contact met leden (mails met vragen beantwoorden, aanmeldingen verwerken, enzovoort), contacten leggen en onderhouden met andere beroepsverenigingen, marketing en communicatie, enzovoort.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bestuur van de LVO, met Nicole, Monique, Hennie, Thomas en Linda

Commissies

De LVO heeft een aantal commissies. Elke commissie bestaat uit leden die deskundig zijn op een bepaald vakgebied. Zo houden leden van de Onderwijscommissie zich bijvoorbeeld bezig met alles wat met de opleiding tot of de bijscholing van operatieassistenten te maken heeft.

De commissies verzamelen informatie en adviseren het bestuur bij bepaalde beslissingen.

Ieder jaar dient elke commissie een activiteitenplan in bij het bestuur voor het volgende jaar, zodat dit plan op de Algemene Ledenvergadering (ALV) besproken en goedgekeurd kan worden door de leden.

Commissie Beroepsbelang

Deze commissie heeft de volgende doelstellingen: uitvoering geven aan arbeidsvoorwaardelijk beleid, adviseren en informeren van het LVO-bestuur omtrent beroepsbelang en (collectieve en individuele) belangenbehartiging van de LVO-leden. Ook volgt deze commissie de ontwikkelingen op cao-gebied en ontwikkelt ze richtlijnen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De commissie bestaat uit:

 • Nicole Dreessen

Vragen voor deze commissie? Stel ze via: beroepsbelang@lvo.nl.

Commissie Onderwijs

Deze commissie levert een bijdrage aan LVO-activiteiten met als doel de deskundigheidsbevordering van de LVO-leden. Ze organiseert diverse bij- en nascholingsactiviteiten, zowel voor operatieassistenten in opleiding als voor gediplomeerden. Ook houdt de commissie zich bezig met accreditatiebeheer door de inhoud van scholingen te evalueren en te adviseren bij het toekennen van accreditatiepunten. Veder kijkt de commissie naar bijvoorbeeld de invloed van CZO-Flex op de kwaliteit van de opleiding tot operatieassistent. Tot slot beoordeelt de commissie de EPA's voor het CZO. De commissie bestaat uit:

 • Anneloes ten Brinke
 • Thomas Kerres
 • Gaby van Iersel
 • Rina Koopman-Kuijl
 • Marja Geuzenbroek
 • Germaine Geerders

Je komt in contact met deze commissie via: onderwijs@lvo.nl.

Commissie Media en Operationeel

Deze commissie heeft als doel: uitbrengen van het vakblad Operationeel en het onderhouden van contact met de hoofdredacteur en uitgever. De commissie bestaat uit:

 • Hennie Mulder

De commissie is bereikbaar via: operationeel@lvo.nl.

Commissie PR & voorlichting

Deze commissie stelt zich ten doel om (aspirant-)leden voor te lichten over het beroep en de vereniging. Ze geeft voorlichting op verschillende opleidingsinstituten in Nederland. Tijdens diploma-uitreikingen komt, indien mogelijk, een commissielid (of een LVO-ambassadeur) langs om de kersverse collega’s te feliciteren en ze een passend presentje te geven. De commissie onderhoudt ook de contacten met de verenigingsleden en andere belanghebbenden. Ze verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief. De commissie bestaat uit:

 • Thomas Kerres
 • Linda Marquez Cisneros
 • Maaike Baerends

Je kunt de commissie bereiken via: prvoorlichting@lvo.nl.

Commissie Internet

Onderdeel van de commissie PR & voorlichting is de internetcommissie. Deze houdt zich bezig met onder meer het onderhoud van onze website, alle platforms op sociale media en de verenigingsapp. Ook informeert en adviseert deze commissie het bestuur en de overige commissies over ICT-onderwerpen. De commissie bestaat uit:

 • Thomas Kerres
 • Marc Bijl

De commissie is bereikbaar via: webmaster@lvo.nl.

Commissie Congres

Deze commissie organiseert het jaarlijkse (tweedaagse) LVO-congres. De commissie bestaat uit:

 • Monique de Kort
 • Henk Folkertsma
 • Rina Koopman-Kuijl
 • Rosita de Herder
 • Germaine Geerders

Je kunt contact op nemen met de commissie via: congres@lvo.nl.

Accreditatieraad

De Accreditatieraad wil het permanente leren door leden bevorderen. Iedereen die een bij-of nascholing organiseert, kan accreditatie aanvragen. De Accreditatieraad beoordeelt de kwaliteit van de scholingsprogramma’s. Hiervoor gelden zowel vakinhoudelijke als onderwijskundige criteria. De raad rapporteert jaarlijks schriftelijk aan het bestuur en de leden van de LVO en verzorgt jaarlijks een financieel overzicht. De accreditatieraad wordt gevormd door:

 • Linda Marquez Cisneros
 • Marja Geuzenbroek
 • Maril Hageman

Je kunt de raad bereiken via: accreditatie@lvo.nl

Ledenadministratie

De vereniging wordt ondersteund door de ledenadministratie. Deze wordt gevoerd door:

 • Jessica van Kuijk

Je kunt in contact met de ledenadministratie via: ledenadministratie@lvo.nl

Als bestuurslid help ik de LVO op de kaart te zetten!
Hennie Mulder
Operatieassistent Maxima Medisch Centrum
Je bent pas een operatieassistent als je lid van de LVO bent.
Afbeelding
Hennie Mulder, operatieassistent