Belang van het LVO-Kwaliteitsregister

Ben je gediplomeerd operatieassistent? Word dan lid van de LVO en registreer jezelf daarmee in het Kwaliteitsregister. Je laat dan zien dat je jouw beroep en je eigen professionalisering serieus neemt.

Wat is een kwaliteitsregister?

Met een kwaliteitsregister kan een beroepsgroep duidelijk maken dat haar beroepsbeoefenaren voldoen aan bepaalde (wettelijke) kwaliteitsnormen en over welke kennis, vaardigheden en attitude de individuele beroepsbeoefenaren beschikken.

Het Kwaliteitsregister is op korte termijn openbaar toegankelijk. Werkgevers kunnen dan zien welke operatieassistenten erin staan en aan welke eisen zij voldoen.

Archief van kaartenbakken met dossiers

Register als kwaliteitskeurmerk

De overheid heeft tot op heden niets geregeld om de kwaliteit van het werk van operatieassistenten inzichtelijk te maken. Daarom heeft de LVO een eigen Kwaliteitsregister in het leven geroepen. De toepassing van het LVO-Kwaliteitsregister is een goede manier om de kwaliteit van onze beroepsgroep te borgen en naar buiten toe zichtbaar te maken.

Met het Kwaliteitsregister laat de LVO zien dat zij een professionele organisatie is, die klaar is voor de toekomst, met een ledenbestand dat klaar is voor opname in het BIG-register.

Werken aan je eigen ontwikkeling

Als jij je als operatieassistent registreert in het Kwaliteitsregister, dan laat je zien dat het met jouw kwaliteit en professionaliteit dik in orde is. Met je persoonlijke portfolio, dat je als pdf kunt downloaden van onze site, toon je hoe je actief en bewust werkt aan het ‘bijhouden’ van je beroep. Zo kun je snel duidelijk maken aan (potentiële) werkgevers dat je deskundig bent en hoe je jouw eigen deskundigheid op peil houdt.