Feiten en cijfers

Hoeveel (actieve) leden telt de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO)? Hoeveel procent maakt gebruik van het Kwaliteitsregister? En wat staat er in het jaarverslag? Dit en meer lees je op deze pagina.

Operatieassistenten

Begin 2023 worden in de praktijk 3952 fte ingevuld door operatieassistenten. Daarnaast is er nog voor 305 fte aan openstaande vacatures.

Het advies van het Capaciteitsorgaan is om de komende jaren 729 studenten op te leiden om zo aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Op dit moment beginnen gemiddeld 310 studenten per jaar aan hun opleiding en studeren er 158 per jaar af.

Leden

Bij haar oprichting in 1977 telde de LVO 150 leden. Inmiddels is het ledenbestand gegroeid tot meer dan 2000 operatieassistenten.

In Nederland zijn echter zo’n 5450 operatieassistenten werkzaam. Het zou natuurlijk mooi zijn als zij zich allemaal zouden aansluiten. Dan hebben we als vereniging veel meer in te brengen.

Van onze leden zijn er zo’n 20 actief in het bestuur of de verschillende commissies. Er is echter veel werk te verzetten en dus kunnen we best meer actieve leden gebruiken. Wil jij helpen de LVO op de kaart te zetten, meld je dan gerust aan!

Laptop met statistieken in de vorm van diagrammen

Kwaliteitsregister

Alle leden worden automatisch ingeschreven in het kwaliteitsregister. In 2022 was zo’n 44 % echt actief in het register. Je kunt in het Kwaliteitregister tonen hoever je staat als professional. De uitdaging aan iedereen is om te laten zien aan welke bekwaamheidseisen je voldoet.

Congressen

Het bekende LVO-Congres is inmiddels al 36 keer georganiseerd. Tijdens het congres komen gedurende 2 dagen zo'n 500 professionals bij elkaar om presentaties bij te wonen, kennis te delen, en te netwerken.

Behalve het congres organiseert de LVO ook andere succesvolle scholingsdagen, zoals de Praktijkbegeleiders- & Studentendag of de Kwaliteitsdag OK - waarbij zo’n 100 deelnemers per dag aanwezig zijn.

Tot slot participeert de LVO met parallelsessies in de inspirerende programma’s van de Traumadagen en het NVEC-Congres.

Traumadagen 2022 met opening door Minister Ernst Kuipers

Richtlijnen

De LVO ontwikkelde de richtlijn 'Voorkomen van achterblijven operatiemateriaal'. Deze zal multidisciplinair worden herzien, dat wil zeggen, samen met de wetenschappelijk verenigingen.

Ook participeert de LVO bij de ontwikkeling en herzieningen van de volgende richtlijnen: perioperatief proces, Beleid spoedingrepen, Cluster perioperatieve richtlijnen en samenwerkingsverband Richtlijnen infectiepreventie.

Hulp bij juridische conflicten

Gelukkig is het niet vaak nodig, maar indien gewenst biedt de LVO via een jurist individuele ondersteuning bij conflicten, bijvoorbeeld met de werkgever. We krijgen hierover positieve reacties.