< FAQ

Wat staat er in de Regeling opleidingen?

Hierin lees je bijvoorbeeld hoe opleidingen de voortgang van de studenten toetsen en je vindt er info over de examenregeling.