< FAQ

Welke criteria gelden voor accreditatie van bij- en nascholing?

Om een bij- en nascholingsactiviteit te voorzien van accreditatiepunten moet aan de volgende criteria worden voldaan:

Vakinhoudelijk

 • De inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening, afgeleid van het beroepsprofiel en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld/aandachtsgebied.
 • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude.
 • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in de gezondheidszorg.
 • De scholing sluit aan bij door de beroepsvereniging erkende (inter)nationale standaarden en/of richtlijnen.

Onderwijskundig

 • Doelgroep is duidelijk beschreven.
 • Vereiste beginniveau is duidelijk beschreven.
 • Leerdoelen en leerinhoud zijn beschreven zodat potentiële deelnemers direct kunnen zien of de scholing aansluit bij het door hen beoogde doel.
 • De inhoud van scholing is afgestemd op het doel van de scholing en de doelgroep.
 • De didactische vormgeving van de scholing is afgestemd op het doel van de scholing en de doelgroep.
 • De scholing stimuleert tot het reflecteren op de beroepsuitoefening.
 • De scholing wordt schriftelijk door de deelnemers geëvalueerd.
 • De eisen voor het uitreiken van een certificaat of een bewijs van deelname zijn beschreven.