Instellingsaccreditatie aanvragen

Ben jij een ziekenhuis of instelling die regelmatig een bij- of nascholing organiseert dan kan het interessant zijn om een instellingsaccreditatie aan te vragen. Na het beoordelen van de kwaliteit, de duur van de scholing en een evaluatie, dient de Accreditatieraad accreditatiepunten toe. De geldigheid van de accreditatie bedraagt een jaar.

Instellingsaccreditatie aanvragen

Persoon die accreditatie aanvraagt
Factuuradres